Program Ücreti:
6.995$ / 4 Hafta
Tarihler:
01 - 28 Temmuz 2020
Lokasyon:
Montpellier
Paylaş:

(9-12. Sınıflar)

Académie de France programı, Fransa’nın güney batısında, Montpellier şehrinde, Notre Dame de la Merci Lisesi kampüsünde gerçekleşir. Bu program, 2 veya daha fazla seneden beri Fransızca öğrenim görenler içindir. Öğrenciler tüm eğitim programı süresince,  sınıfta ve aktivitelerde Fransızca konuşmaya angaje olurlar.  Dersler ve atölyeler, öğretim görevlileri, profesyonel şefler, sanatçılar tarafından verilir. Bu interaktif dersler aynı zamanda düzenlenen geziler ile tamamlanarak öğrenciye tam bir Fransız kültürü verilmesini sağlar.

Eğitim

Öğrenciler,  sunulan derslerden birini ana diğerini alt ders olarak seçerler.

Plastik Sanatlar

Bu ders,  Plastik sanatları, keşfedilen şehri ifade etme biçimi olarak kullanılır.  Suluboya, pastel, kurşun kalem, karakalem, fotoğraf gibi değişik materyelleri kullanarak, şehirde yaptıkları gezilerde edindikleri, izlenimleri, kağıda dökerler. Comédie meydanındaki dolaşan insanları, Fabre müzesindeki eserleri, şehrin küçük meydanlarını ve ortaçağdan kalan sokaklarını,  resimleri ve fotoğrafları ile  kolaj şeklinde ortaya koyarlar.  Öğrenci aynı zamanda, heykelcilik, serigrafi, seramik, linocut gibi değişik uygulamalara başlangıç yapar ve program sonunda, gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları portfolio şeklinde sunar.   

 Yaratıcı Yazarlık

Bu  ders, öğrencilere çeşitli Fransız yazarlarını tanıtmayı ve yazarlık sürecini öğretmeyi hedefler. Programın amacı, metinler aracılığı ile ve şehri gezerek, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini ortaya çıkarmak ve onlara değişik akımları sunarak kendileri ifade etmeyi öğretmektir.    

Kültür ve Yemek

Öğrenciler, bölgenin yemeklerini, lezzetlerini ve Fransız yemek tarihini, Vatel, Brillat-Savarin gibi Fransız yemek tarihinde önemli yeri olan gurmeler ve Julia Child gibi şef ahçıların eserleri aracılığı ile keşfederler.  Bu derse ek olarak, yapılan geziler ve tadım turları, Montpellier mutfağının lezzetini teyit eder. Montpellier’in ünlü ve ödüllü Ahçılarından birinin gözetiminde, öğrenci mutfakta gerçekleşen uygulamalı atölyelere katılır ve ülkelerine değişik yemek tarifleriyle geri döner.

 Fransız kültürü ( sadece alt ders)

Modern Fransız kültürünü yansıtan, Filmler, müzikler, pop-kültürü, sanat, güncel haberler kullanılarak, atölye çalışmaları yapılır.

Konuşma ve Kompozisyon

Montpellier’in tüm olanaklarından yararlanarak, interaktif, yenilikçi metotlarla, program, cümle yapıları, zamanlar, kelime hazinesi ve özellikle konuşmaya odaklanır.  Hikaye anlatımı, “role playing”, müze ve kültürel geziler gibi tematik konularla, öğrencinin pratik yapması sağlanır. Aynı zamanda telaffuz, vurgulama,  topluluk içinde konuşma  üzerinde çalışırlar. İlk günkü seviye testine istinaden, öğrenci ilgili sınıfa yerleştirilir.

 Konuşma ve Kompoziyon için alt dersler

  • Güzel Sanatlar
  • Fransız Kültürü
  • Gastronomie

Sanat Tarihi

Sınıfta görülen  derslere ek olarak yapılan, günlük, müze, sanat galerileri ve tarihi geziler aracılığı ile, öğrenci, bir sanat eserini, okumayı, anlamayı, anlatmayı öğrenir. Bu ders Antik çağ, Ortaçağ, Barok, Klasik, Romantizm, Gerçekçilik, Modernizm gibi akımları ve resim, heykel, mimari, fotoğraf gibi sanat dallarını kapsar. 

Fransa Tarihi

Günümüz Fransa’sını anlayabilmek için, öğrenci “eski” Fransa’ya odaklanır. Geziler, seminerler, metin analizleri,  sanat eserleri aracılığı ile,  geçmişin bir analizi yapıp, Fransa’nın 21. yüzyılda karşılaştığı problemleri anlamaya çalışır. Fransız ihtilalini, kolonyalist politikayı, dünya savaşlarını, Cezayir savaşını, göç problemini, 68 mayısını öğrenerek, tarihi analitik ve eleştirel bir laboratuvara çevirip,  kendini, Fransa ve Avrupa problematiğinin merkezine koyar.   

Tıp

Montpellier şehri,  Avrupa’nın en eski tıp fakültelerinden bir olarak, doktorluk mesleğinde  kariyer yapmak isteyen öğrenciler için çok önemlidir. Bu derste öğrenci, hastanın medikal  dosyasını inceleyerek,  klinik konsültasyon evresini analiz ederler. Ötenazi, klonlama gibi konuları üzerine tartışmaya katılır ve  ADN tespiti, cerrahi pratik gibi atölyelere katılır.  

İleri seviye Fransızca

Konuşma ve yazılı ifade konularını içeren bu ileri seviyede ki ders, kelime hazinesini, gramer bilgisini ve “subjonctif” “conditionnel" gibi zamanları doğru kullanmayı ve fransızcasını daha ileri seviyeye taşımak isteyen öğrenciler içindir. Ulusal gazeteleri  okuyarak, film analizleri yaparak, güncel toplumsal konulara değinerek, münazara sanatına bir başlangıç yaparlar. Değişik yazım biçimleri üzerinde çalışarak, eğitim sonunda bir portföy sunarlar.     

Fotoğrafçılık (sadece alt ders)

Montpellier’nin ortaçağdan kalan sokaklarında, botanik bahçelerinde dolaşırken, amatör veya tecrübeli fotoğrafçılar, sanat, manzara, portre, gazete fotoğrafçılığı projeleri için, öğrenci şehri özel stüdyosuna çevirir. Programın sonunda çektikleri resimleri okulda sergilerler. Bu programa katılanların, yanlarında dijital fotoğraf makineleri ve gerekli materyelleri getirmeleri gerekmektedir.   

Uluslararası ilişkiler

Aktüaliteyi domine eden terör, göç, brexit gibi krizlerin karşısında, öğrenci, dünya politikasının işleyişini ve devletler arası ilişkileri anlamaya çalışır. Önemli teorileri ve  gerçekçilik, liberal, Marksist, neoliberal akımlarını inceleyerek, sorunlar karşısında uygulamalarına bakarlar. Uzmanlar eşliğinde, gerçekleşen  atölye çalışmalarında, vaka çalışması yapar ve daha sonra diğer öğrencilerin katılımıyla güncel bir durum ile ilgili tartışma düzenlerler.

 

Konaklama

L'Académie de France öğrencileri, Notre Dame de La Merci kampüsünün, yenilenmiş, iki kişilik odalarında, tam pansiyon esasına göre konaklarlar.

Aktivite

Öğrenciler, Avignon, Pont-du-Gard, Nîmes, Saint Guilhem-le-Désert ve plaj gezilerinin dışında, film festivalleri, resital ve konserler, Opera ve dans performanslarına katılırlar. Bütün gezi ve aktiviteler fransızca düzenlenir.