İsviçre

Dünyanın en kaliteli özel okullarına sahip olan İsviçre’de lise eğitimi alan öğrenciler, ilerlemek istedikleri alanda üniversiteye yoğun biçimde hazırlanırken her alanda donanımlı, yüksek özgüvenli ve lider ruhlu bireyler olarak yetiştirilirler.

İsviçre’de anaokulundan, lise sona kadar bütün derecelerde eğitim alma olanağı vardır. Yatılı okulların çoğunda ikinci dil olarak yoğun İngilizce, Fransızca, İtalyanca ya da Almanca sunar. Bu sayede öğrenciler, ana müfredat derslerine de hızlıca adapte olurlar. İsviçre yatılı okullarında iki dilli eğitim sürdürmek popüler bir seçenektir.

İsviçre yatılı okullarında dünyaca kabulleri bulunan çeşitli eğitim programları sunulur. IGCSE, Advanced Placement (AP), International Baccalaureate (IB), A-Levels, Swiss Federal Maturity, French Baccalaureate ve German Abitur gibi. Bu sertifikalar İsviçre ve dünyadaki tüm üniversiteler tarafından kabul görmektedir. İsviçre’de merkezi olmayan, kantonların sorumluluğunda bir okul sistemi vardır. Verilen eğitim üç seviyeye ayrılır ve ilk ve ikincil 9 yıl süreli olan eğitim zorunludur. İsviçre’deki yatılı okullara ana okulundan itibaren başlanabilmektedir. Okulların büyük bir çoğunluğu yoğun Fransızca ve İngilizce dillerini ikinci dil olarak sunmaktadır. İsviçre’de 10 kantonal üniversite ve 2 Federal Teknoloji enstituleri vardır